• Försäljning

All försäljning av varor sker i butiken. Chonchaba har ej någon webförsäljning. 
Försäljingen är för tillfället stoppad pga leveransproblem